EN-logo-Mobile-02

Sedan drygt 25 år arbetar jag som journalist inom ämnesområden som hälso- och sjukvård, forskning, life science och vårdpolitik, vårdens ledarskap och styrning.
Jag skriver också om goda exempel där vård och forskning går hand i hand, till nytta för patienter, vårdens medarbetare och samhället i stort.
> Mer

Intervjuer & reportage

Artikel i Onkologi i Sverige, nr 2, 2021

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Läs hela artikeln här

Fastläkarbonus tränger undanspecialister i allmänmedicin
Framtidsspaning med Agnes Wold
Klinisk forskning behöver ta större hänsyn till att människan är komplex
Innovation kräver modiga chefer

Kanske var det uppväxten i Ångermanland och de djupa granskogarna i Höga Kusten som utvecklade min nyfikenhet och förundran över både små och stora saker i tillvaron.
Vi lever i en oerhört spännande tid, men också i en komplex tid där åsikter och fakta blandas huller om buller. Det känns viktigare än någonsin att vi skapar förutsättningar för bra möten med möjligheter till reflektion och fördjupning. 
> Mer

Aktuellt

  • Uppdrag som mötesledare för det vårdpolitiska nätverket
    Altinget
  • En serie porträtt av forskare för Kliniska Studier Sverige, "Goda exempel": Goda exempel · Ola Andersson

Sagt om mig

"Som moderator vid några av Läkartidningens seminarier har Eva varit mycket uppskattad. Påläst, lyhörd och ambitiös har hon tagit sig an uppdragen och fungerat som en utmärkt länk mellan föreläsare och publik.

- Ulf Jansson, Försäljningsdirektör, Läkartidningen

"Som moderator ledde Eva Nordin Chalmers chefsdag 2018. Med sitt lugna och metodiska sätt och med stor respekt för individerna i varje samtal skapade Eva en fin samtalsmiljö på scenen där hon lockade fram det bästa ur varje deltagare. Resultatet blev angelägna och intressanta samtal för såväl deltagare som åhörare, vilka fungerade som utgångspunkter till de gruppdiskussioner som följde".

- Ida Rosengren, enhetschef ledningsstöd, Chalmers

Eva tog ett helhetsperspektiv på dagen och deltog i planeringen. Hon är lätt att samarbeta med och väldigt tydlig och trevlig i all kommunikation. Hon är engagerad och proffsig i sin roll och vi kände oss väldigt trygga med Eva som ansvarig för att leda oss genom programmet. 

- Alessio Degl´Innocenti, verksamhetschef Gothia Forum, Västra Götalandsregionen