EN-logo-Mobile-02
Eva Nordin

Sedan drygt 20 år arbetar jag som journalist inom ämnesområden som hälso- och sjukvård, forskning, life science och vårdpolitik, vårdens ledarskap och styrning.
Jag anlitas också som moderator.
Är bosatt i Göteborg och har mitt kontor i Lagerhuset, nära Järntorget.

UPPDRAG

Intervju med Anna Nergårdh i Distriktsläkaren nr 5, 2017.

I decennier har politiker och tjänstemän pratat om primärvården som basen i svensk hälso- och sjukvård. Trots det har Sverige fortfarande ett sjukhustungt system med föråldrade och fragmentiserade organisationer och arbetssätt.

Kommer förslagen från Anna Nergårdhs utredning att lyckas vända på perspektiven och modernisera det svenska systemet?

Läs artikeln här:

Artiklel för kliniskastudier.se
19 februari 2018


Fredrik Bäckhed är professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet och leder internationellt framstående forskning om tarmflorans betydelse för hälsa och sjukdom. Med den ena foten på labbet och den andra på sjukhuset har han byggt en translationell verksamhet som ger goda förutsättningar för patientnära forskning.
Läs artikeln här.

Artiklel på life-time.se, 25 oktober 2017

Anna Collén har sedan barnsben varit fascinerad av naturvetenskap och drömde tidigt om att bli forskare i medicin. I dag arbetar hon på AstraZeneca och leder ett forskningsprojekt i samverkan mellan industri och akademi. Arbetet med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel kan innebära ett paradigmskifte för framtidens behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.
Läs hela artikeln här

loading...

TWITTER

EVAS BLOGG

Hur skapar vi trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa i Västra Götaland?
Den 6 november är jag moderator för konferensen "Samling för social hållbarhet med tema på barns upväxtvillkor.
Konferensen äger rum på Hotel Scandic Crown i Göteborg.
Mycket forskning och kunskap finns om hur skapar en mer jämlik utveckling. Men hur ska kunskaper om skillnader kunna omsättas i praktisk handling för att minska ojämlikhet i hälsa bland barn och unga? Vilka åtgärder krävs? Ser fram emot att ta del av alla de goda exempel som finns för att skapa en utveckling mot social hållbarhet.
Läs hela inlägget »

Nej till utvidgat vårdval inom specialistvården. Ja till fri barn- och ungdomstandvård upp till 25 år och riktade satsningar till regionens ungdomsmottagningar. Det är några av de vallöften som Socialdemokraterna och den röd-gröna ledningen presenterat inför kommande val i Västra Götalandsregionen.
Läs mer:

Läs hela inlägget »