EN-logo-Mobile-02

Utmattningssyndrom – lång väg tillbaka!

Artikel, Distriktsläkaren, nr 5, 2013

 Efter några framgångsrika år som forskare och entreprenör, återvände Peter Martin till läkaryrket och en tjänst i primärvården. Men efter tre år sa kroppen ifrån och Peter blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Vägen tillbaka har varit tuff – men också lärorik.
Idag är han kritisk till ett hälso- och sjukvårdssystem som hindrar läkare från att utföra sina kärnuppgifter och som leder till stress, uppgivenhet och en sargad yrkesidentitet.

Läs hela artikeln här.