EN-logo-Mobile-02

E-hälsa i vården

Hur kan e-hälsa användas för att effektivisera vårdprocessen och öka kvalité och tillgänglighet för invånarna? Vad kan vi lära oss av erfarenheter från Danmark och England?
Den 4-5 september är jag moderator för en konferens om e-hälsa vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

Läs mer här
Etiketter: ihe e-hälsa