EN-logo-Mobile-02

Detta är ett blogginlägg

Nej till utvidgat vårdval inom specialistvården. Ja till fri barn- och ungdomstandvård upp till 25 år och riktade satsningar till regionens ungdomsmottagningar. Det är några av de vallöften som Socialdemokraterna och den röd-gröna ledningen presenterat inför kommande val i Västra Götalandsregionen.
Läs mer:

Kommentera gärna: