EN-logo-Mobile-02

En gränslös vård

Artikel, life-time.se

Sergio Garay är chef för Hälsostaden Ängelholm, ett treårigt pilotprojekt som syftar till effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms kommun och Region Skåne. Genom att skapa en nära samverkan mellan kommunens och region Skånes vårdområden hoppas man kunna öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun.
– Vinsten är att färre patienter ramlar mellan stolarna, och att fler hamnar på rätt vårdnivå direkt. I dag brottas vården med för mycket administration och för många gränssnitt. Vi ser också hur hälso- och sjukvårdspersonal tvingas lägga halva arbetstiden på kontakter med annan vårdpersonal, säger Sergio Garay.

Läs hela artikeln här.