EN-logo-Mobile-02

Samling för social hållbarhet

Hur skapar vi trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa i Västra Götaland?
Den 6 november är jag moderator för konferensen "Samling för social hållbarhet med tema på barns upväxtvillkor.
Konferensen äger rum på Hotel Scandic Crown i Göteborg.
Mycket forskning och kunskap finns om hur skapar en mer jämlik utveckling. Men hur ska kunskaper om skillnader kunna omsättas i praktisk handling för att minska ojämlikhet i hälsa bland barn och unga? Vilka åtgärder krävs? Ser fram emot att ta del av alla de goda exempel som finns för att skapa en utveckling mot social hållbarhet.

Kommentera gärna: