EN-logo-Mobile-02

Vem tar ansvar för en hållbar utveckling?

Artikel, life-time.se

Svenska forskare vid Umeå universitet publicerade förra året en studie i den vetenskapliga tidskriften Science som visade att låga halter av ångestdämpande läkemedel hamnade via avloppsvattnet i svenska vattendrag. Forskarna kunde även visa att substanserna påverkade fiskars beteende och riskerade att rubba den ekologiska balansen.

Det finns i dag flera tekniska möjligheter att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten. Tekniken används av många läkemedelsföretag, men saknas vid de kommunala reningsverken.
Varför?

Läs hela artikeln här.