EN-logo-Mobile-02

Att bli bra ledare kräver reflektion

Artikel, chalmers.se

Efter många år som forskare utomlands kom Arni Halldorsson till Chalmers för cirka fyra år sedan. I dag är han proprefekt vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation och en av cirka 70 deltagare i Chalmers ledarskapsprogram. "Många av insikterna går inte att läsa sig till, det är i mötet med andra som man har en chans att få syn på sig själv och hur man agerar i olika situationer."

Läs hela artikeln här.