EN-logo-Mobile-02

Vi är beroende av varandra

Artikel, chalmers.se

Chalmers ledarskapsprogram riktar sig till olika typer av ledare på olika nivåer och inom olika verksamheter på Chalmers. "Deltagarna, som bildar ett slags Chalmers i miniatyr, får möjligheten att utvecklas både som ledare och på ett personligt plan. Det är på många sätt ett unikt program", säger Mats Viberg, prorektor på Chalmers.

Läs hela artikeln här.