EN-logo-Mobile-02

Med fokus på implantat 

Artikel, Tandläkartidningen, nr 13, 2016

Efter några år som allmäntandläkare i Tyskland valde Jan Derks att göra sin specalistutbldning i Göteborg. Förra året disputerade han på en uppmärksammad avhandling om tandimplantat.

Läs hela artikeln här.