EN-logo-Mobile-02

Ny metod för att hitta allergi i matstrupen

Artikel i Astma- och allergiförbundets tidning Allergia, december 2016

Allergisk matstrupe är en förhållandevis ny allergisk sjukdom som drabbar både barn
och vuxna. För diagnos och uppföljning krävs att barnen sövs. Inom några år hoppas
forskare i Göteborg att kunna ersätta dagens komplicerade metod med ett enkelt blodprov.

Läs hela artikeln här.