EN-logo-Mobile-02

Mindfulness – konsten att skapa medveten närvaro

Artikel i Prosana, 2005

Som liten hamnade Andries Kroese i ett japanskt koncentrationsläger på Java. Åren i lägret har präglat hans medvetna sökande efter mening och en inre ro. Sedan många år är han professor i kärlkirurgi i Oslo och anlitas även flitigt som
kursledare i mindfulness, uppmärksamhetsmeditation.

Ladda ner hela artikeln som pdf.