EN-logo-Mobile-02

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Artikel på life-time.se, 4 juli 2017

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

Läs hela artikeln här.