EN-logo-Mobile-02

Sverige ska bli världsbäst på E-hälsa – men hur?

Den 6 juli 2017 arrangerade Region Norrbotten en diskussion i Almedalen om hur digitala lösningar kan implementeras och användas för att nå Sveriges vision om att bli världsledande på E-hälsa.
Norrbotten som är ett av Europas mest glesbefolkade län har framgångsrikt gått i bräschen för utvecklingen av digitala lösningar och har belönats med ett av EU:s mest prestigefyllda pris.