EN-logo-Mobile-02

En modern hälso- och sjukvård med primärvården som bas
– kommer utredaren att lyckas denna gång?

Intervju med Anna Nergårdh i Distriktsläkaren nr 5, 2017.

I decennier har politiker och tjänstemän pratat om primärvården som basen i svensk hälso- och sjukvård. Trots det har Sverige fortfarande ett sjukhustungt system med föråldrade och fragmentiserade organisationer och arbetssätt.

Kommer förslagen från Anna Nergårdhs utredning att lyckas vända på perspektiven och modernisera det svenska systemet?

Läs artikeln här: