EN-logo-Mobile-02

Artiklar

Text om enbart artiklar: Mina uppdrag handlar om att skriva artiklar, dokumentera konferenser eller debatter, vara moderator och leda samtal. Jag anlitas också som bollplank i frågor som rör kommunikation. Det kan handla om att skapa ett seminarium med ett specifikt innehåll, eller att kommunicera ett budskap som når sin målgrupp. Här är några av mina senaste uppdrag:

Artikel på Kliniskastudier.se

Ulrika Sandén är författare och forskare i innovationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Genom egna erfarenheter av sjukdom och en omfattande rehabiliteringsresa, arbetar hon i dag i olika forskningsprojekt för att tillsammans med myndigheter, vårdpersonal, patient- och vårdorganisationer förbättra och utveckla framtidens cancervård.

Läs hela artikeln här.​​​​​​​

Artikel för LifeTime.se, 19-04-01

Vad krävs för att snabbare utvärdera och introducera innovationer i rutinsjukvården och vilka hinder måste undanröjas? Modiga chefer och ledare som vågar utmana såväl nya idéer som gamla arbetsmetoder, menade panelen på ett seminarium vid Sahlgrenska Science Park.
Läs hela artikeln här

Artikel för Life-Time.se, 19-07-11

Vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av LIF, Barncancerfonden och Dagens Nyheter diskuterades utmaningarna i barncancervården och hur Sverige ska lyckas nå visionen om hundraprocentig överlevnad. I fokus var elvaårige Victor som drabbades av cancer 2014.
Läs hela artikeln här

Artikel för Distriktsläkaren 1, 2019

I augusti 2017 startade distriktsläkaren Maria Gustafsson och psykiatern Jill Taube Facebookgruppen Vem tar hand om doktorn? Intresset var större än förväntat. På bara några veckor strömmade flera hundra medlemmar till gruppen. Behovet av möten och kollegiala samtal visade sig vara stort och i dag är antalet medlemmar över 6 000.
Ladda ner hela artikeln här

Artikel för Distriktsläkaren 1, 2019

För snart fem år sedan kraschade distriktsläkaren Saskia Bengtsson och blev sjukskriven för utmattningsdepression.
Själv är hon övertygad om att det var arbetsvillkoren och ett orimligt uppdrag som gjorde henne sjuk. I dag sörjer hon
en förlorad personlighet och självbild. Samtidigt vill hon vara öppen med sin berättelse. Kanske kan den vara till hjälp att bryta tabun och skam och få andra att känna att de inte är ensamma.

Ladda ner hela artikeln här

Intervju med Anna Nergårdh i Distriktsläkaren nr 5, 2017.

I decennier har politiker och tjänstemän pratat om primärvården som basen i svensk hälso- och sjukvård. Trots det har Sverige fortfarande ett sjukhustungt system med föråldrade och fragmentiserade organisationer och arbetssätt.

Kommer förslagen från Anna Nergårdhs utredning att lyckas vända på perspektiven och modernisera det svenska systemet?

Läs artikeln här:

Artiklel för kliniskastudier.se
19 februari 2018


Fredrik Bäckhed är professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet och leder internationellt framstående forskning om tarmflorans betydelse för hälsa och sjukdom. Med den ena foten på labbet och den andra på sjukhuset har han byggt en translationell verksamhet som ger goda förutsättningar för patientnära forskning.
Läs artikeln här.

Artiklel på life-time.se, 25 oktober 2017

Anna Collén har sedan barnsben varit fascinerad av naturvetenskap och drömde tidigt om att bli forskare i medicin. I dag arbetar hon på AstraZeneca och leder ett forskningsprojekt i samverkan mellan industri och akademi. Arbetet med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel kan innebära ett paradigmskifte för framtidens behandlingar av hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.
Läs hela artikeln här

Den 6 juli 2017 arrangerade Region Norrbotten en diskussion i Almedalen om hur digitala lösningar kan implementeras och användas för att nå Sveriges vision om att bli världsledande på E-hälsa.
Norrbotten som är ett av Europas mest glesbefolkade län har framgångsrikt gått i bräschen för utvecklingen av digitala lösningar och har belönats med ett av EU:s mest prestigefyllda pris.

Artikel på life-time.se, 4 juli 2017

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne