EN-logo-Mobile-02

Evas blogg

Hur skapar vi trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa i Västra Götaland?
Den 6 november är jag moderator för konferensen "Samling för social hållbarhet med tema på barns upväxtvillkor.
Konferensen äger rum på Hotel Scandic Crown i Göteborg.
Mycket forskning och kunskap finns om hur skapar en mer jämlik utveckling. Men hur ska kunskaper om skillnader kunna omsättas i praktisk handling för att minska ojämlikhet i hälsa bland barn och unga? Vilka åtgärder krävs? Ser fram emot att ta del av alla de goda exempel som finns för att skapa en utveckling mot social hållbarhet.

Nej till utvidgat vårdval inom specialistvården. Ja till fri barn- och ungdomstandvård upp till 25 år och riktade satsningar till regionens ungdomsmottagningar. Det är några av de vallöften som Socialdemokraterna och den röd-gröna ledningen presenterat inför kommande val i Västra Götalandsregionen.
Läs mer:

Paneldebatt i Almedalen 2014 Paneldebatt i Almedalen 2014

Drygt en halv miljon människor i Sverige har benskörhet. Varje år får 70 000 svenskar en fraktur på grund av ett skört skelett. Sverige är särskilt utsatt, tillsammans med Norge har vi den högsta förekomsten av frakturer i världen. Men jämfört med andra länder i Europa ligger Sverige i bottenligan när det gäller diagnos och behandling.
Lär artikeln här:

Arga doktorn Björn Bragée. Foto Stefan Nilsson Arga doktorn Björn Bragée. Foto Stefan Nilsson
Här är en intervju med arga doktorn som är ännu argare.

Varför är det så svårt för politiker och ansvariga läkare att öppet erkänna fel och brister i vården?
Läs artikeln här
Rapport från IHE-cancervård i Europa Rapport från IHE-cancervård i Europa
Svenskar får vänta två år längre på läkemedel mot cancer än andra européer.
Här är en artikel från LIFe-time