EN-logo-Mobile-02

Intervjuer & reportage

2013

Artikel, Distriktsläkaren, nr 5, 2013

 Efter några framgångsrika år som forskare och entreprenör, återvände Peter Martin till läkaryrket och en tjänst i primärvården. Men efter tre år sa kroppen ifrån och Peter blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Vägen tillbaka har varit tuff – men också lärorik.
Idag är han kritisk till ett hälso- och sjukvårdssystem som hindrar läkare från att utföra sina kärnuppgifter och som leder till stress, uppgivenhet och en sargad yrkesidentitet.

Läs hela artikeln här.

Artikel, Sjukhusläkaren, nr 2, 2013


 an har kallats politisk vingelpelle. Själv upplever han att de val han gjort i livet varit konsekventa och styrts av ett djupliggande engagemang för frågor om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Efter två mandatperioder som EU-parlamentariker för kristdemokraterna blev
Anders Wijkman utsedd till särskild utredare i Upphandlingsutredningen. I mars lämnades slutbetänkandet med förslag som många välkomnar. Äldreomsorg i kris, otjänlig sjukhusmat och oseriösa vårdföretag som pressar priser på bekostnad av kvalitet, säkerhet och service; kritiken mot offentliga upphandlingar är omfattande.

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne