EN-logo-Mobile-02

Intervjuer & reportage

2013 > 05

Artikel, Sjukhusläkaren, nr 2, 2013


 an har kallats politisk vingelpelle. Själv upplever han att de val han gjort i livet varit konsekventa och styrts av ett djupliggande engagemang för frågor om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Efter två mandatperioder som EU-parlamentariker för kristdemokraterna blev
Anders Wijkman utsedd till särskild utredare i Upphandlingsutredningen. I mars lämnades slutbetänkandet med förslag som många välkomnar. Äldreomsorg i kris, otjänlig sjukhusmat och oseriösa vårdföretag som pressar priser på bekostnad av kvalitet, säkerhet och service; kritiken mot offentliga upphandlingar är omfattande.

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne