EN-logo-Mobile-02

Intervjuer & reportage

2014

Enligt Världsnaturfondens ”Living Planet Report” behövdes 3,4 jordklot för att leva som vi svenskar. I dag krävs det 3, 7 planeter.
När man tittar på vilka ekologiska fotavtryck som olika länder lämnar efter sig, har Sverige gått från 13:e till tionde plats i värstingligan, efter länder som Saudi, Singapore och USA.
I dag leder jag en konferens på Svenska Mässan I Göteborg om hållbar utveckling inom ortopedteknik. Tacksam för uppdraget. Känns angeläget.

Artikel, life-time.se

Svenska forskare vid Umeå universitet publicerade förra året en studie i den vetenskapliga tidskriften Science som visade att låga halter av ångestdämpande läkemedel hamnade via avloppsvattnet i svenska vattendrag. Forskarna kunde även visa att substanserna påverkade fiskars beteende och riskerade att rubba den ekologiska balansen.

Det finns i dag flera tekniska möjligheter att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten. Tekniken används av många läkemedelsföretag, men saknas vid de kommunala reningsverken.
Varför?

Läs hela artikeln här.

Artikel, life-time.se

Sergio Garay är chef för Hälsostaden Ängelholm, ett treårigt pilotprojekt som syftar till effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms kommun och Region Skåne. Genom att skapa en nära samverkan mellan kommunens och region Skånes vårdområden hoppas man kunna öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun.
– Vinsten är att färre patienter ramlar mellan stolarna, och att fler hamnar på rätt vårdnivå direkt. I dag brottas vården med för mycket administration och för många gränssnitt. Vi ser också hur hälso- och sjukvårdspersonal tvingas lägga halva arbetstiden på kontakter med annan vårdpersonal, säger Sergio Garay.

Läs hela artikeln här.

Hur kan e-hälsa användas för att effektivisera vårdprocessen och öka kvalité och tillgänglighet för invånarna? Vad kan vi lära oss av erfarenheter från Danmark och England?
Den 4-5 september är jag moderator för en konferens om e-hälsa vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

Läs mer här
Etiketter: ihe, e-hälsa
I kölvattnet av debatten om New Public Management och det starka fokuset på produktion av vård, riktas nu intresset till att skapa värde för patienten och positiva effekter för samhället.
Förbereder nu en rad artiklar med företrädare för värdebaserad vård i Sverige. Artiklarna ska publiceras i tidningen Sjukhusläkaren i mitten av september.
Etiketter: värdebaserad vård

Artikel, sjukhusläkaren.se
 

Arga Doktorn har blivit ännu argare. Björn Bragée är upprörd över den arrogans han mötte under arbetet med TVserien och menar att svensk hälso- och sjukvård lider av ”nånannanism”.
Det var dottersonen Hugo som tyckte att Björn Bragée skulle ta namnet Arga Doktorn eftersom han såg sin morfar
som en blandning mellan Gordon Ramsey, Arga Snickaren och Dr Phil.
– Det var lite kul och stämmer nog rätt bra. Namnet spreds snabbt vidare och när jag för två år sedan startade en Facebooksida och fick mängder med brev från upprörda patienter var det givet att kalla sidan för Arga Doktorn.

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne