EN-logo-Mobile-02

Artiklar

Text om enbart artiklar: Mina uppdrag handlar om att skriva artiklar, dokumentera konferenser eller debatter, vara moderator och leda samtal. Jag anlitas också som bollplank i frågor som rör kommunikation. Det kan handla om att skapa ett seminarium med ett specifikt innehåll, eller att kommunicera ett budskap som når sin målgrupp. Här är några av mina senaste uppdrag:

2014 > 08

Hur kan e-hälsa användas för att effektivisera vårdprocessen och öka kvalité och tillgänglighet för invånarna? Vad kan vi lära oss av erfarenheter från Danmark och England?
Den 4-5 september är jag moderator för en konferens om e-hälsa vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

Läs mer här
Etiketter: ihe, e-hälsa
I kölvattnet av debatten om New Public Management och det starka fokuset på produktion av vård, riktas nu intresset till att skapa värde för patienten och positiva effekter för samhället.
Förbereder nu en rad artiklar med företrädare för värdebaserad vård i Sverige. Artiklarna ska publiceras i tidningen Sjukhusläkaren i mitten av september.
Etiketter: värdebaserad vård

Arkiv

Sök efter ämne