EN-logo-Mobile-02

Artiklar

Text om enbart artiklar: Mina uppdrag handlar om att skriva artiklar, dokumentera konferenser eller debatter, vara moderator och leda samtal. Jag anlitas också som bollplank i frågor som rör kommunikation. Det kan handla om att skapa ett seminarium med ett specifikt innehåll, eller att kommunicera ett budskap som når sin målgrupp. Här är några av mina senaste uppdrag:

2014 > 10

Enligt Världsnaturfondens ”Living Planet Report” behövdes 3,4 jordklot för att leva som vi svenskar. I dag krävs det 3, 7 planeter.
När man tittar på vilka ekologiska fotavtryck som olika länder lämnar efter sig, har Sverige gått från 13:e till tionde plats i värstingligan, efter länder som Saudi, Singapore och USA.
I dag leder jag en konferens på Svenska Mässan I Göteborg om hållbar utveckling inom ortopedteknik. Tacksam för uppdraget. Känns angeläget.

Artikel, life-time.se

Svenska forskare vid Umeå universitet publicerade förra året en studie i den vetenskapliga tidskriften Science som visade att låga halter av ångestdämpande läkemedel hamnade via avloppsvattnet i svenska vattendrag. Forskarna kunde även visa att substanserna påverkade fiskars beteende och riskerade att rubba den ekologiska balansen.

Det finns i dag flera tekniska möjligheter att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten. Tekniken används av många läkemedelsföretag, men saknas vid de kommunala reningsverken.
Varför?

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne