EN-logo-Mobile-02

Intervjuer & reportage

2014 > 10

Enligt Världsnaturfondens ”Living Planet Report” behövdes 3,4 jordklot för att leva som vi svenskar. I dag krävs det 3, 7 planeter.
När man tittar på vilka ekologiska fotavtryck som olika länder lämnar efter sig, har Sverige gått från 13:e till tionde plats i värstingligan, efter länder som Saudi, Singapore och USA.
I dag leder jag en konferens på Svenska Mässan I Göteborg om hållbar utveckling inom ortopedteknik. Tacksam för uppdraget. Känns angeläget.

Artikel, life-time.se

Svenska forskare vid Umeå universitet publicerade förra året en studie i den vetenskapliga tidskriften Science som visade att låga halter av ångestdämpande läkemedel hamnade via avloppsvattnet i svenska vattendrag. Forskarna kunde även visa att substanserna påverkade fiskars beteende och riskerade att rubba den ekologiska balansen.

Det finns i dag flera tekniska möjligheter att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten. Tekniken används av många läkemedelsföretag, men saknas vid de kommunala reningsverken.
Varför?

Läs hela artikeln här.

Arkiv

Sök efter ämne