EN-logo-Mobile-02

Intervjuer & reportage

2021 > 03

Artikel i Onkologi i Sverige, nr 2, 2021

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Läs hela artikeln här

Artikel i Distriktsläkaren nr 4, 2020

För snart ett år sedan införde Västra Götalandsregionen en bonus till de vårdcentraler som kan erbjuda sina listade invånare en fast läkarkontakt. Beslutet är en del i satsningen på rekrytering av ST-läkare i allmänmedicin och att de redan från dag ett ska kunna ta hand om upp till 1 200 patienter. Utvecklingen visar nu en kraftig ökning av antalet ST-läkare framför allt i Storgöteborg, samtidigt som antalet specialister i allmänmedicin blir allt färre. Sedan 2014 har dessutom många specialister lämnat sin anställning i primärvården.

Läs hela artikeln här

Arkiv

Sök efter ämne