EN-logo-Mobile-02

Evas blogg

2014 > 08

Nej till utvidgat vårdval inom specialistvården. Ja till fri barn- och ungdomstandvård upp till 25 år och riktade satsningar till regionens ungdomsmottagningar. Det är några av de vallöften som Socialdemokraterna och den röd-gröna ledningen presenterat inför kommande val i Västra Götalandsregionen.
Läs mer:

Paneldebatt i Almedalen 2014 Paneldebatt i Almedalen 2014

Drygt en halv miljon människor i Sverige har benskörhet. Varje år får 70 000 svenskar en fraktur på grund av ett skört skelett. Sverige är särskilt utsatt, tillsammans med Norge har vi den högsta förekomsten av frakturer i världen. Men jämfört med andra länder i Europa ligger Sverige i bottenligan när det gäller diagnos och behandling.
Lär artikeln här: