EN-logo-Mobile-02

Evas blogg

2014 > 09

Hur skapar vi trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa i Västra Götaland?
Den 6 november är jag moderator för konferensen "Samling för social hållbarhet med tema på barns upväxtvillkor.
Konferensen äger rum på Hotel Scandic Crown i Göteborg.
Mycket forskning och kunskap finns om hur skapar en mer jämlik utveckling. Men hur ska kunskaper om skillnader kunna omsättas i praktisk handling för att minska ojämlikhet i hälsa bland barn och unga? Vilka åtgärder krävs? Ser fram emot att ta del av alla de goda exempel som finns för att skapa en utveckling mot social hållbarhet.