EN-logo-Mobile-02

Att fånga essensen

I drygt 20 år har jag arbetat som journalist, huvudsakligen inom ämnesområden som hälso- och sjukvård, medicin, forskning, life science, vårdpolitik samt vårdens ledarskap och styrning.

Jag är utbildad journalist vid JMG (Institutionen för Journalistik och Masskommunikation) vid Göteborgs universitet.

Sedan mitten av 90-talet och fram till 2004 arbetade jag som korrespondent för Dagens Medicin i Göteborg. Mitt uppdrag var att bevaka forskning och hälso- och sjukvård i Västra Götaland ur olika perspektiv.
Jag har även arbetat för Sveriges Läkarförbund och är sedan många år knuten som skribent till tidningen Sjukhusläkaren.
Jag är också knuten som skribent till LIFe-time.se

Jag har även anlitats av bland annat Svenska Läkaresällskapet som journalist, kommunikatör och moderator. Uppdraget har även omfattat ansvar för den vårdpolitiska debatten på Medicinska riksstämman.

Jag skriver artiklar, men har också skrivt flera böcker och skrifter.