EN-logo-Mobile-02

Nischad moderator inom vård och hälsa

Sedan några år anlitas jag som moderator av myndigheter, organisationer och specialistföreningar.
Jag har de två senaste åren arbetat som moderator under Almedalsveckan där jag lett samtal och debatter om bland annat patientkraft och om sjukförsäkringen.

Avgörande för en lyckad konferens eller ett seminarium är i regel att det finns en engagerad, driven och lyhörd moderator som kan skapa trygghet och snabbt fånga såväl deltagarnas som publikens frågor och perspektiv.

Jag har en lång och gedigen erfarenhet av att skapa goda, trygga och dynamiska möten. Efter många år som journalist är jag van vid att göra det svåra begripligt och överskådligt, och att med glimten i ögat kunna vässa samtal och debatter om så krävs. Som professionell moderator ser jag till att ställa de relevanta och ibland oväntade frågorna i rätt tid och sammanhang och även se till att det finns ett fokus och en röd tråd.

Jag anlitas även som bollplank av organisationer och myndigheter som behöver hjälp att formulera och tydliggöra innehåll kring en specifik fråga eller ämne.

"Patientkraft i vården" är en rapport jag skrev i samband med ett seminarium som jag modererade i Almedalen 2013.
Seminariet som arrangerades av Stockholms sjukhem, diskuterade frågor om hur vi bättre kan tillvarata patienternas resurser och stärka deras medverkan i vården.