EN-logo-Mobile-02

Sagt om mig

Här kan du läsa hur mina uppdragsgivare, några intervjuade personer samt åhörare upplever mig som journalist, moderator och kommunikatör.

”Eva Nordin har varit mötesledare i Altingets vårdpolitiska nätverk med början i november 2020 till september 2021. Eva är en mycket bra mötesledare, påläst, såg alla i rummet och var alltid väl förberedd. Hennes kunskaper var stora inom vårdområdet. Vi har varit mycket nöjda med Evas arbete som mötesledare."

Isabella Järnstad, M.Sc. 
Biträdande chef, Nätverk & Utbildning 
Altinget.se 
 

”Vi har anlitat Eva vid ett par tillfällen och kommer definitivt att göra det igen. Eva är påläst, ställer skarpa frågor och hon gör det alltid med en behaglig framtoning och ser till att rama in diskussionerna på ett utmärkt sätt. Att hon är så initierad och pedagogisk gör att andra som lyssnar kan hänga med trots att de själva kanske inte är så insatta i ämnet från början. Eva ser alltid till att förbereda sig väl och visar ett genuint intresse för frågan som avhandlas. Jag vill ge mina varmaste rekommendationer."

Madeleine Liljegren 
Ordförande 
Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF
 

”Eva är kunnig i primärvårdsfrågor och ledde på ett proffsigt sett vårt seminarium i Almedalen. Hon var väl förberedd, påläst och styrde även upp arbetet under själva planeringsfasen.”"

Marina Tuutma
Ordförande
Svenska Distriktläkarföreningen

"Det har rakt igenom hela processen var ett nöje att arbeta med Eva; från förfrågan till själva genomförandet. Eva är otroligt professionell och ser till att långt innan evenemangsdatum dokumentera sig, med stort intresse, gällande teman och vilka olika föreläsare som hon ska moderera.
Med stort engagemang, värme, humor och kunskap lotsade hon oss genom våra seminariedagar under Synologen Academy Weekend med stor fingertoppskänsla.
Jag kommer definitivt vilja samarbeta med Eva på nytt! Det gör mig trygg som arrangör att kunna ha en klippa som Eva vid min sida."

Anna Lundahl
Projektledare och producent
Mötesfabriken
 

"När vi inom Capio Academy skulle arrangera publika föredrag för att sprida och dela kunskap om arbetssätt inom primärvården hade vi turen att lära känna Eva. 
Eva gjorde ett noggrant förarbete och bidrog starkt till att göra våra seminarier i Stockholm och Lund framgångsrika.
Eva har även haft uppdrag under Almedalsveckan, där hon med sin gedigna kompetens och sitt strukturerade sätt att moderera gjorde våra föredrag till stora framgångar."

Fredrik Gunmalm
VD för Capio Närsjukvård

"Vid vår nationella konferens om Integrerad Beteendehälsa (IBH) gjorde Eva ett gediget förarbete och kom med konstruktiva förslag på upplägg av seminarier. Genomförandet var strukturerat och proffsigt och samtidigt flexibelt när de yttre omständigheterna ändrades med kort varsel. Vi anlitar gärna Eva vid arrangemang av liknande aktiviteter i framtiden."

Roland Olofsson-Dolk
Specialist i allmänmedicin, Medicinsk rådgivare, Enhetschef AMK
Region Kronoberg

Capio Närsjukvård
"Capio Närsjukvård anlitade den 18 april 2018, Eva Nordin som moderator för event med Läkartidningen med tema: 'Framtidens primärvård – vårt ansvar'.
Det första av tre tillfällen genomfördes då i Stockholm. På scen stod politiker, beslutsfattare och medarbetare från Capio Närsjukvård. Under planeringen träffades representanter från Capio Närsjukvårds ledning och Eva för att sätta detaljer och headlines i programmet.
Evas kunskap och kompetens gällande aktuella frågor i hälso- och sjukvården, både på systemnivå och organisatorisk nivå var viktiga faktorer för det lyckade genomförandet.
Vi är mycket nöjda med Eva i uppdraget som moderator. Hennes intresse, kompetens och erfarenhet ledde arbetet i exakt rätt riktning för det mål vi satt upp. 
Vi fortsatte sedan det goda samarbetet genom att anlita Eva Nordin som moderator för Capio Närsjukvårds seminarium i Almedalen den 2 juli 2018 om en primärvård i förändring, samt den 4 juli om en köfri sjukvård- är det möjligt? Två mycket uppskattade och välbesökta seminarier där Eva Nordin igen visade prov på sin kompetens, erfarenhet och sitt engagemang i rollen som moderator.
Vi vill från Capio Närsjukvård, varmt rekommendera Eva Nordin som en kompetent, erfaren, lyhörd och engagerad moderator."

Britt-Inger Kajnäs, Regionchef Capio Närsjukvård Stockholm    

Chalmers tekniska högskola
"Som moderator ledde Eva Nordin Chalmers chefsdag 2018. Med sitt lugna och metodiska sätt och med stor respekt för individerna i varje samtal skapade Eva en fin samtalsmiljö på scenen där hon lockade fram det bästa ur varje deltagare. Resultatet blev angelägna och intressanta samtal för såväl deltagare som åhörare, vilka fungerade som utgångspunkter till de gruppdiskussioner som följde.

Eva gjorde ett ambitiöst förarbete; inför dagen kontaktade hon paneldeltagare, föreläsare och andra medverkande. De förberedande intervjuerna gav henne en gedigen förståelse för bakgrund och sammanhang vilket resulterade i att dagen, som hon ledde med stor säkerhet, präglades av professionalism. Eva var också mycket flexibel när förutsättningarna ändrades både i förarbetet och under genomförandet. Hon bidrog även med konstruktiva reflektioner och inspel i arbetsgruppen.

Vi är mycket nöjda med hur Eva höll ihop och samskapade vår chefsdag tillsammans med scendeltagare och publik. Vi kan varmt rekommendera henne för liknande uppdrag. "

Ida Rosengren, Enhetschef Ledningsstöd, Chalmers verksamhetsstöd

Region Norrbotten, Luleå
"Eva Nordin gjorde ett mycket seriöst förarbete med fullt fokus på att seminariet skulle ge behållning för åhörarna. Hon lyckades vaska fram essensen av ett stort och komplicerat ämne och hittade en struktur för seminariet som var lätt att förstå för både uppdragsgivare och medverkande paneldeltagare. Lugn och representativ på scenen, fint bemötande mot både paneldeltagare och publik. Resultatet blev jättebra och jag skulle gärna anlita Eva igen"

Jenny Hakeberg, Projektledare Samverkan och dialog, Avdelningen för regional utveckling Region Norrbotten, Luleå
 

”Gothia Forum anlitade Eva Nordin som moderator på Regional konferens för klinisk forskning 2019. Eva tog ett helhetsperspektiv på dagen och deltog i planeringen. Hon är lätt att samarbeta med och väldigt tydlig och trevlig i all kommunikation. Hon är engagerad och proffsig i sin roll och vi kände oss väldigt trygga med Eva som ansvarig för att leda oss genom programmet. 
Eva är ambitiös och noggrann i sin förberedelse, hon  kontaktade i förväg alla talare och gjorde research kring både person och ämne. På scen var hon otroligt proffsig genom att  lugnt och säkert leda oss genom dagen. Hon ställde relevanta och intressanta frågor till talare och hon bidrog med det lilla extra. Dagen flöt på helt enligt plan, mycket tack vare Eva som såg till att konferensen fick ett bra flöde och tempo samt att alla tider hölls. 
Vi är väldigt nöjda med hur Eva höll ihop dagen och skapade en proffsig inramning på vårt arrangemang. Vi rekommenderar henne varmt för liknande uppdrag!”

Alessio Degl´innocenti, Verksamhetschef
Gothia Forum

”Vi anlitade Eva Nordin för ett samtal med Ison Glasgow på vår konferens Psykisk Ohälsa Väst i Göteborg i september 2015. Eva genomförde detta uppdrag med värme och känsla. Hon är påläst, engagerad och lyckas lyfta fram alla väsentliga delar för att knyta ihop ett fint samtal”

Michaela Wall 
Projektledare, Expo Medica
 

"Institutet för hälsoekonomi, IHE anlitade Eva Nordin som moderator för  en tvådagarskonferens som vänder sig till vårdens beslutfattare, såväl inom sjukvården som vid myndigheter, förbund och industri. Evas intresse och kunskap om vårdens relevanta frågeställningar var ett viktigt motiv bakom beslutet att tillfråga henne för uppdraget.
Samarbetet blev en mycket positiv erfarenhet. Eva delade vår ambition att i möjligast mån komma väl förberedd till konferensen. Vi uppskattade hennes engagemang att sätta sig in i frågor som vi tyckte var angelägna att diskutera, samtidigt som hon själv kom med förslag till oss."

Marianne Svensson,
Projektledare, IHE

"Under min tid som generalsekreterare för Medicinska riksstämman har jag arbetat med Eva  på möten där hon varit moderator, samt i projekt där hon haft ansvar för att precisera och sammanfatta olika utvecklingsområden. I alla dessa olika sammanhang har Eva starkt bidragit genom sin klokskap, omvärldskunskap, egen initiativförmåga och ett personligt perspektiv på såväl stora som små frågor."

Nils Conradi,
chef Regionalt Cancercentrum Väst,
Västra Götaland

"Eva Nordin är en mycket initiativrik, ambitiös, hängiven och driven journalist. Hon är prestigelös och mycket lätt att samarbeta med. Eva Nordin har under många år frilansat åt tidningen Sjukhusläkaren och då visat prov på exceptionell envishet när det gäller den grävande journalistiken. Hon är en person som aldrig ger sig vilket resulterat i en rad fördjupande reportage i tidningen."

Christer Bark,
chefredaktör, Sjukhusläkaren

"I maj 2012 gick den första REHSAM konferensens av stapeln. Syfte var att sprida kunskap och erfarenheter från aktuell forskning inom rehabiliteringsgarantin.
Vi ville få igång en debatt mellan forskare, praktiker och politiker om vad vi behöver för att omvandla forskning inom området till praktiska metoder i rehabiliteringsarbetet. Eva var moderator i den paneldebatten. Med sitt lugna och behagliga sätt och med sina skarpa frågor fick hon igång en utmärkt diskussion på podiet mellan de som finns där ute i det praktiska arbetet och de som fattar besluten och skapar policyn på nationell nivå.
Eva gjorde ett fantastiskt jobb och jag rekommenderar henne varmt som moderator och debattledare."

Clairy Wiholm, Med Dr Socialmedicin, Partnersamverkan, Försäkringskassan

"Eva Nordin genomförde ett mycket kvalificerat uppdrag som researcher och skribent i arbetet med att utforma en framtida plan för en högkvalificerad strokevård i Västra Götaland.
Evas deltagande vid projektmöten var mycket uppskattat och hennes förmåga att ställa kritiska frågor i kombination med en god omvärldsbevakning bidrog starkt till att öppna nya perspektiv. Eva hade ansvar för utformningen av arbetet med "Framtidens strokevård". Slutdokumentet låg bland annat till grund för en centrumbildning för strokeforskning vid Göteborgs Universitet".

Bengt-Göran Olausson,
Strategisk rådgivare till regionsledningen i Västra Götaland

"Har sett Eva moderera vid flera tillfällen. Jag är imponerad av hur hon på ett avspänt och trevligt sätt lyckas locka fram det bästa av deltagarna. Det resulterar i en spänstig debatt där Eva inte viker för att vara provokativ när det behövs"

Per Tonvall, Ordförande i Svenska Cardiologföreningen, överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset

"Jag uppfattar Eva som en engagerad, påläst och säker moderator. När jag deltog i en panel som Eva modererade så förberedde hon debatten på ett professionellt sätt genom att vara påläst i ämnet, i förväg ta kontakt med mig som medverkande och modererade sen paneldebatten på ett säkert och intressant sätt".

Marianne Granath,
SKL, Projektchef - Jämlik och hälsofrämjande vård. Avdelningen för vård och omsorg, Sektionen för hälsa och jämställdhet

Vi anlitade Eva Nordin som moderator och debattledare för konferensen Ortopedteknik 2014, med temat Hållbar utveckling inom ortopedteknik. Eva Nordin formade en sammanhållen upplevelse  av dagen genom sitt engagerade och professionella sätt att skapa ett tryggt klimat för både talare och publik. Eva Nordin var påläst och väl förberedd inför konferensen och kunnig i övergripande sjukvårds- och samhällsfrågor. Med en kombination av mjuk framtoning och skarpsynt blick bidrog hon i högsta grad till en intressant paneldebatt och en tydlig inramning av konferensen. 

Programgruppen Ortopedteknik 2014

"Som moderator vid några av Läkartidningens seminarier har Eva varit mycket uppskattad. Påläst, lyhörd och ambitiös har hon tagit sig an uppdragen och fungerat som en utmärkt länk mellan föreläsare och publik. Vi anlitar gärna Eva igen vid liknade tillfällen."

Ulf Jansson, Försäljningsdirektör
Läkartidningen

"Eva Nordin anlitades som journalist för att i olika intervjuer skildra Chalmers ledarskapsprogram med ett stort fokus på det personliga ledarskapet. Det är en utbildning som riktar sig till olika typer av ledare på olika nivåer och inom olika verksamheter på Chalmers. Materialet publicerades dels i vårt magasin, dels på vårt intranät. Eva är en mycket skicklig artikelförfattare. Hon har lyckats fånga och beskriva personerna och programmet på ett målande och inspirerande sätt. Hon har snabbt korrigerat där det varit olika tolkningar eller fakta fel och det har varit ett nöje att samarbeta med Eva under hela processen. Vi ger med nöje våra allra bästa rekommendationer."

Mats Viberg, prorektor
Chalmers tekniska högskola

Här är ett klipp från ett längre scensamtal mellan mig och artisten Ison Glasgow vid konferensen Psykisk (O)Hälsa VÄST i september 2015. 
Konferensen samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag.

"Eva Nordin var moderator under en två timmar lång sammankomst på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm med temat "Bemötande i vården"där jag deltog som föredragshållare.
Förhandsinformation och praktiskt förberedelsearbete sköttes exemplariskt och Eva hade grundligt satt sig in i det aktuella ämnet. Inför publik uppvisade hon en öppen och tillåtande attityd och en strukturerad ledarstil. Den goda kontakten med auditoriet bidrog till att upprätthålla uppmärksamhet under hela mötet. Eva ingav mig stort förtroende och trygghet som föreläsare. Jag kan på ovanstående grunder utan tvekan rekommendera Eva Nordin som moderator."

Gösta Eliasson,
Specialist i allmänmedicin och ordförande för Fortbildningsrådet inom Svensk förening för allmänmedicin

"Jag har träffat Eva Nordin i samband med symposier som arrangerats av Svenska Läkaresällskapet där hon har fungerat som moderator. Planeringen fungerade utmärkt och Eva Nordin ställde kloka och engagerande frågor. Jag kan varmt rekommendera henne".

Astrid Seeberger,
docent, överläkare vid Karolinska Institutet

"Eva Nordin har regelbundet medverkat i Dagens Medicin som frilansskribent. Hon är en uppskattad medarbetare, som utan att tveka tar sig an de mest skiftande ämnen.
Hon har varit en av de mest pålitliga medarbetarna. Hon arbetar självständigt, är en duktig skribent och kan tränga in i svåra ämnen, utan att förlora det journalistiska språket. Hon har även nyhetskänsla och kan snabbt få fram en bra nyhet. Eva är också en person som är lätt att samarbeta med och trevlig att ha i sin närhet".

Maja Florin,
Utvecklingschef på Dagens Medicin

"Eva Nordin har under olika tidsperioder arbetat för Svenska Läkaresällskapet som medicinjournalist. Hon har fullföljt sina journalistiska uppdrag på ett utomordentligt sätt. Eva är mycket gedigen i sitt förberedelsearbete och skriver mycket välformulerade texter.
Eva har vid flera tillfällen även medverkat på Medicinska Riksstämman som moderator och debattledare. Här märks tydligt hur Eva har förberett sig noga och varit professionell i sina uppdrag. Jag kan å det varmaste rekommendera Eva Nordin som moderator".

Peter Friberg,
professor i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin samt ordförande för Svenska Läkaresällskapet

"Statens folkhälsoinstitut anlitade Eva Nordin som moderator för andra dagen på konferensen Tio år med Sveriges folkhälsopolitik i maj 2013.
Eva Nordin var snabb att sätta sig in i uppgiften, att kontakta och stötta sessionsmoderatorerna under dagen.
Vi är mycket nöjda med Evas professionella insats under dagen och  vill särskilt nämna den säkerhet och det lugn Eva utstrålade på scenen".

Mona Lakso, Gd-staben
Statens Folkhälsoinstitut

"Eva modererade vårt Almedalsseminarium Min läkare har sjukskrivit mig. Hur i hela friden kan ni då säga nej till sjukpenning? Eva är proffsig, påläst och trygg. Som projektledare kände jag mig lugn genom hela processen – från de första samtalen i februari fram till finalen i Visby den 30 juni. Som moderator fungerade hon som publikens förlängda arm. Hon ställde de rätta frågorna, förde seminariet framåt och lyckades på så sätt bidra till att öka förståelsen i en fråga som är både svår och känslig." 
Anlitad första gången år: 2014
Bästa egenskaper: Trevlig, Expert, Stark integritet"

Max Wallenberg, Projektledare extern kommunikation, Försäkringskassan

Bayer HealthCare Sverige
Vi anlitade Eva Nordin som debattledare för ett seminarium i Almedalen 2015 om rytmrubbningar i hjärtat och vikten av att alla, oavsett i vilken del av landet man bor, får tillgång till livsavgörande strokeförebyggande behandling. Med förstklassiga förberedelser drev Eva diskussionen på ett sätt som lyfte fram de mest avgörande frågorna samtidigt som paneldeltagarna, som bestod av företrädare för medicinsk expertis, patientorganisationer och landstings/regionpolitik, tilläts utveckla sina resonemang och fördjupningar. Detta skedde utan att den röda tråden gick förlorad och konkreta förslag fångades upp av panelen. Evas förberedelser var i detta helt avgörande – påläst, frågvis inför oss som uppdragsgivare och en personlig kontakt med alla paneldeltagare innan mötet. Anlitar gärna Eva igen.

Dag Larsson, Market Access,
​Bayer HealthCare Sverige